. Пазаненко Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній діяльності ДНЗ - 10 Лютого 2014 - Науково-практична інтернет-конференція 4-8.01.2014 р. - Персональный сайт
Дошкільна освіта м. Кіровограда. Методист - Наталя Бабіч
Вівторок, 04.08.2020, 13:33
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2014 » Лютий » 10 » Пазаненко Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній діяльності ДНЗ
13:15
Пазаненко Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній діяльності ДНЗ

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

в освітній діяльності ДНЗ

Юлія Пазаненко, вихователь-методист дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) №3 «Зайчик» комбінованого типу комунальної власності.                          м. Світловодськ, Кіровоградська область.

         В статті розглядаються теоретичні підходи до реалізації інноваційної діяльності дошкільної освіти в контексті методичних аспектів. Розкриваються особливості впровадження ІКТ в освітню роботу ДНЗ.

         Ключові слова: ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології), інформаційне середовище, інноваційний підхід, мультимедійна презентація, методична робота, інформатизація освіти.

         Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух  суспільства. Необхідність застосування комп'ютерної техніки в освітньому процесі регламентовано нормативно-правовою базою. Так, у Державній національній програмі "Освіта України XXI століття" у розділі "Дошкільне виховання" визначено основні положення: "забезпечення розвитку освіти  на основі нових прогресивних концепцій, запровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень; ... підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професіонального та загальнокультурного рівня". Ці положення адресовані насамперед практичним працівникам і спонукають їх переорієнтувати власну роботу за новими підходами. Крім того, у "Національній доктрині розвитку освіти", у статті IX наголошено, що "пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують: подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві" [13, с. 19]. Цей документ регламентує створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти.

         Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство.

Розвиток суспільства, науки і техніки ставить систему дошкільної освіти перед необхідністю використовувати нові засоби навчання, тому що дошкільний вік дитини – найбільш сприятливий для розвитку її творчого потенціалу та пізнавальної активності, а якісна дошкільна освіта є фундаментом якісної безперервної освіти. Тому особливо важливо, щоб дитина з найперших років розвивалась як особистість, активно вивчала та досліджувала навколишній світ. Необхідність застосування комп'ютерної техніки в освітньому процесі регламентовано нормативно-правовою базою. Закон України «Про дошкільну освіту», загальні положення Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вимагають від педагогів забезпечення належного розвитку, виховання та навчання  дитини шести-семи років життя, створення умов для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуті знання. В Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція) у варіативній складовій введено освітню лінію «Комп’ютерна грамота», що передбачає формування інформативної компетенції дошкільника [1, с. 19]. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ – це одна із самих нових та актуальних проблем у педагогіці. Система сучасної дошкільної освіти потребує постійного впровадження інноваційних  технологій в освітній процес. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного навчального закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Важливо відзначити, що інформаційно- комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі практичного  психолога, учителя-логопеда, сестри медичної старшої. Інноваційні педагогічні технології належать до системи загального наукового і педагогічного знання. Виникли і розвиваються на межі загальної інноватики, методології, теорії та історії педагогіки, психології, соціології і теорії управління, економіки освіти. Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства .

         Стан дослідження проблеми. Вищезазначена проблема вимагає насамперед уточнення понять. Мультимедійна презентація  - набір кольорових слайдів, оформлених засобами інформаційних технологій та призначених для розкриття певної теми [4, с. 78]. Доведено, що людина запам'ятовує 20% почутого і 30% побаченого, і більше 50% того, що вона бачить і чує одночасно. Таким чином, полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів - це основа будь-якої сучасної презентації. Компʹютер дозволяє створити умови для підвищення ефективності процесу навчання, розширює вікові можливості навчання.

         Методична робота це система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної  майстерності, розвиток творчого потенціалу педагога, а на кінцевому етапі зростання освіченості і вихованості дітей. Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:

формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти;

упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси;

інформаційно-методичне забезпечення навчально- виховного процесу;

упровадження електронного документообігу.

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в дошкільному освітньому закладі - це одна із самих нових і актуальних проблем у сучасній дошкільній педагогіці. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій впливає на систему освіти, викликаючи значні зміни в змісті, методах навчання. Перед сучасним вихователем постає проблема пошуку нового педагогічного інструменту. Саме тому в педагогічній діяльності виникає можливість використання ІКТ в якості потужного інструменту розвитку мотивації освітнього процесу, враховуючи велику та серйозну зацікавленість дітей комп'ютером.

         Інформатизація освіти - це великий простір для прояву творчості педагогів, яка спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи взаємодії з дітьми; вона сприяє підвищенню інтересу у дітей до навчання, активізує пізнавальну активність, розвиває дитину всебічно. Володіння новими інформаційними технологіями допоможуть педагогу почувати себе комфортно в нових соціально економічних умовах. Використання на заняттях комп'ютера, мультимедіа та інших технічних засобів з метою виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості, збагачення інтелектуальної сфери дошкільника дозволяють розширити можливості педагога. Діти із задоволенням працюють на таких заняттях, активно включаються у виконання завдань, так як технічні засоби дозволяють включати в процес виховання і звук, і дію, і мультиплікацію, що підвищує інтерес і увагу дітей.

Наш ДНЗ №3 в 2013/2014 н.р. обрав для своєї діяльності проблемним питанням: «Екологічне виховання дошкільників через використання ІКТ». Для початку для педагогічного колективу було незрозумілим поняття ІКТ, але після придбання адміністрацією мультимедійного проектора та проекційного екрану відбулося поступове тлумачення поняття  «ІКТ», проведення  вихователем-методистом для педагогів теоретичного семінару, семінарів-практикумів, майстер-класу , консультацій з даного питання, під час яких ознайомилися з тим, в чому ж заключається робота кожного педагога  по впровадженню ІКТ в освітню роботу з дітьми. Але перш ніж розповідати  про важливість впровадження даного проблемного питання в освітню роботу з дітьми, було проведено  анкетування «Визначення рівня ІКТ – компетентності педагогів», «Комп’ютерна грамотність педагога», після обробки яких з’ясувалося, що  51% педагогів володіють комп’ютером на всі 100%, а 49% - лише вміють працювати в програмі Microsoft Word. З цією метою мною було заплановано проведення з педагогічними працівниками майстер-класів, під час яких навчалися створювати папки, документи, друкувати текст, вставляти в тексти малюнки, створювати фотоальбоми, презентації з додаванням анімації та музичних файлів, інтерактивні дидактичні. Так як ми працюємо над проблемним питанням «Екологічне виховання….», то педагогами було розроблено мультимедійні презентації, фотоальбоми, інтерактивні дидактичні ігри на природничу тематику, які вони презентували, ділячись колегами під час заліку, а також з розроблених матеріалів педагогів складено медіатеку. А вже після цього розробляли перспективний план впровадження ІКТ в освітню роботу з дітьми, вивчали передовий педагогічний досвід ДНЗ№140 «Малятко» м .Миколаїв, ДНЗ№8 «Казка» м. Ковель Волинської обл., навчально-виховного комплексу «ДНЗ- ЗНЗ» І ступеня №9 м. Енергодара. На даний час виступи педагогів під час різних форм методичної роботи підкріплюються створеними мультимедійними презентаціями. А в роботі з дітьми, заняття з обміну досвідом в цьому навчальному році проводяться всі з використанням ІКТ. Наш ДНЗ №3 має доступ до мережі Internet, свою електронну поштову скриньку, розгалужену локальну мережу.

У методичному кабінеті міститься медіатека на природничу тематику, кольоротерапію, презентації занять з навчання грамоти для старших груп, презентації з проведених Тижнів безпеки, відео заняття вихователів нашого ДНЗ, відео екологічного свята, та фотоальбоми з проведених свят та розваг, яка нараховує 20 дисків та дозволяє  урізноманітнити навчально-виховний процес; створено електронний каталог Інтернет-адрес «Корисні посилання»; шаблонів для мультимедійних презентацій та анімаційних картинок за різними тематиками; розроблені конспекти фронтальних занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Основна ідея полягає в з'єднанні сучасних технологій з традиційними засобами розвитку дитини. Застосування комп'ютерних презентацій в процесі навчання дітей має наступні переваги:здійснюється  полісенсорне сприйняття матеріалу; можливість демонстрації різних об'єктів за допомогою мультимедійного проектора в багаторазово збільшеному виді;об'єднання аудіо-, відео- і анімаційних ефектів в єдину презентацію, що сприяє якісному сприйманню інформації; активізація зорових функцій, окомірних можливостей дитини; комп'ютерні презентаційні слайд-фільми зручно використовувати як роздавальний матеріал для занять з дошкільниками тощо. Кожному педагогу відома роль наочності  під час заняття, але добрати потрібну дуже важко. Дуже часто педагог зустрічається з проблемою коли не мають можливості сприймати реальний образ деяких об’єктів, представників флори та фауни. З використанням ІКТ навчання перетворюється на захопливу подорож. Дошкільнята  реально сприймають оточуючий світ – перед ними дійсність, а не її анімаційний двійник. Інформатизація дошкільної освіти відкриває педагогам нові можливості для широкого впровадження в педагогічну практику нових методичних розробок, спрямованих на реалізацію інноваційних ідей освітнього процесу. Ефективність комп'ютеризації навчання в дошкільних закладах залежить як від якості застосовуваних педагогічних програмних засобів, так і від уміння раціонально і уміло їх використовувати в освітньому процесі. Варто зазначити, що в нашому дошкільному навчальному закладі є можливості для організації ефективного освітнього процесу за допомогою комп’ютерної підтримки. Комп'ютер для педагогів став потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволяє розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники.У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти, а найбільше полюбляють використання електронних фізкультхвилинок. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, умінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку. А результатом роботи є те, щоб всі педагогічні працівники закладу оволоділи роботою на комп’ютері  та активно впроваджують в освітній процес з дітьми. Тому методична служба спрямована на створення цілісності педагогічного колективу, створення моделі методичної роботи, яка забезпечить вибір оптимальних технологій для організації педагогічного процесу. Саме тому вихователі – методисти повинні використовувати різні форми роботи з педагогами:

- тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;

- майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;

- педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;

- навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення умінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка інтерактивних дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо. Адміністрація закладу може також організувати та провести в дошкільному закладі такі конкурси:

- електронне портфоліо педагога (яке ми вже в цьому році також впроваджуємо в свою роботу).

- відео презентацій «Знайомтесь – моя група»;

- електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;

Використання мультимедійних презентацій дозволяє зробити заняття емоційно забарвленими, привабливими, викликають у дитини живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє хорошій результативності заняття. При розгляді, обстеженні і зоровому виділенні ознак і властивостей предметів, формуються способи зорового сприйняття, обстеження, виділення у предметному світі якісних, кількісних і просторово-часових ознак і властивостей, розвиваються зорова увага і зорова пам'ять. Застосування комп'ютера, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону.

Підводячи підсумки, можна зробити наступні висновки, що впровадження ІКТ:

- сприяє підвищенню професійного рівня педагогів, спонукає їх шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання, проявляти творчі здібності;сприяє підвищенню інтересу дітей до навчання, активізує пізнавальну діяльність, підвищує якість засвоєння програмного матеріалу дітьми;

- сприяє підвищенню рівня педагогічної компетентності батьків, інформованості їх про напрями діяльності дошкільного закладу та результатах конкретної дитини, співпраці батьків і ДНЗ;

- впровадження ІКТ в освітній процес ДНЗ дозволяє робити заняття привабливими, сучасними завдяки дизайну представленої інформації;

- комп'ютерні технології допомагають закріплювати знання, вміння, навички дітей, розв'язувати пізнавальні та творчі завдання;

- використання ІКТ дає можливість моделювати, вирішувати різні проблемні ситуації;

- допомагає перевірити правильність відповідей дітей, виконання завдань за допомогою екрану;

- використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Використання інформаційно-комунікативних технологій у дошкільному навчальному закладі є збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів оновлення змісту освіти згідно сучасним вимогам. Ми розуміємо, якщо сьогодні ми навчимо дитину свідомому, корисному користуванню інформаційними технологіями, то завтра отримаємо певний результат – високі інтелектуальні показники наших дітей.

         Список використаної літератури:

1. Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник: А.М.Богуш. – К.: Освіта, 2012.

2. Великий А.П. Перспективи інформатизації в Україні / А.П. Великий. – К.: 1996.

3. Гиркин И.В. Нові підходи до організації навчального процесу з використанням сучасних комп'ютерних технологій / И.В. Гиркин // Інформаційні технології № 6 1998.

4. ГЛОСАРІЙ. Інформаційно-комунікаційні технології: основні терміни та поняття [текст] / ГЛОСАРІЙ // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2013. – №7. – С. 77 – 78.

5. Домрачев В. Про класифікації комп'ютерних освітніх інформаційних технологій / В.Г. Домрачев, И.В. Ретинская // Інформаційні технології – № 6. 1998.

6. Жебровський Б.М. Інформатизація навчального процесу столиці: крок в 21 століття / Б.М. Жебровський, Г.В. Ломаковська // Комп'ютер у школі та сім’ї – № 4 – 1998.

7. Кутеньова Н.Б. Інноваційний підхід до організації методичної роботи з педагогами [текст] / Наталія Кутеньова // Вихователь-методист дошкільного закладу.– 2012. – № 10. – С. 44 – 52.

8. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаціних технологій / Н.В. Морзе – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 352 с.

9. Мотурнак Є.В.. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільному навчальному закладі [текст] / Євген Потурнак // Практика управлінням дошкільним закладом. – 2012. – № 5. – С. 30 – 35.

10. Петрова О.Ю. Удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу [текст] / Олена Петрова, Лариса Погорєлова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 5. – С. 71 – 77.

11. Свириденко О.С. Навчання ХХІ століття: ІКТ – компетентність педагогів [текст] / Олена Свириденко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 1. – С. 7 – 10.

12. Єресько О.В. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій [текст] / Олег Єресько // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 1. – С. 4 – 6.

13. http://zakon1.rada.gov.ua

14. http://osvita.ua/

 

Переглядів: 11868 | Додав: Наталья | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу

Пошук

Календар
«  Лютий 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728

Архів записів

Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020 Конструктор сайтів - uCoz